در صورت شکایت یا مواردی که شما نیاز به مشاوره دارید با بخش دپارتمان ثبت شکایت سالن مارکت با ارسال ایمیل به info@salonmarket.ir یا با شماره گیری 09103983393 داخلی 6 تماس حاصل فرمایید تا در سریع ترین زمان توسط کارشناسان سالن مارکت بررسی و پاسخ داده خواهد شد.