نکات بهداشتی | سالن مارکت

نکات بهداشتی در آرایشگاه

در یک محیط کار آرایشگاهی کلیه آرایشگرها و همکاران در آرایشگاه موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته باشند.
کلیه وسایل کار اعم از قیچی ، تیغ ، شانه و ماشین اطلاح باید بعد از اصلاح هر نفر شستشو و توسط دستگاه ضدعفونی گردد.
استفاده از دستمال کاغذی به دور گردن مشتری قبل از بستن پیش بند به منظور جلوگیری از انتقال بیماریهای پوستی الزامی است .
استفاده از حوله عمومی جهت خشک نمودن موهای سر مشتریان ممنوع می باشد .

ادامه مطلب